rejestracja: 41 275 33 42 41 275 41 26 41 275 41 24 | RODO

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek
8:00-18:00
Sobota
nieczynne
Niedziela
nieczynne

Rejestracja

41 275 33 42

41 275 41 26

41 275 41 24

698 207 643


Recepty: 693 421 773

Recepty: 41 389 70 75


przychodnia@vita-starachowice.pl
rejestracja@vita-starachowice.pl

Adres

VITA Centrum Zdrowia
ul. Borkowskiego 1
27-200 Starachowice

Lokalizacja

Rejestracja na wizyty lekarskie pierwszego kontaktu odbywa się od poniedziałku do piątku od 07:00 do 10:00 lub osobiście w rejestracji budynku VITA Centrum Zdrowia

Standard organizacyjny pracy POZ w Vita Centrum Zdrowia


> Czytaj więcej <

TPK -Teleplatforma Pierwszego Kontaktu


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę w formie telkonsultacji
 • pielęgniarki/położnej
 • lekarską.
W ramach TPK uzyskasz:
 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach:
 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Skorzystaj z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego

> Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego <TPK TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200
Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski*

Odpowiadając na Państwa potrzeby
wprowadziliśmy ODPŁATNE TELEPORADY.

Z zakresu: medycyny rodzinnej, pediatrii, endokrynologii, neurologii, chorób metabolicznych i chorób wewnętrznych.

Cena: 100zł.


Więcej informacji na temat odpłatnych teleporad pod nr telefonu:
 • 698 207 643
 • 601 825 150
Procedura:
 1. Płatności dokonujemy na konto:
  VITA Centrum Zdrowia Elżbieta Chaja
  Bank Pekao S.A I O/Starachowice
  87 1240 2281 1111 0000 3186 8745

 2. Dowód wpłaty wraz z danymi i nr telefonu pacjenta należy przesłać na adres:
  rejestracja@vita-starachowice.pl